• جستجو

 

  • نشر بلخ
  • آغاز نام نویسی آموزش زبان پهلوی در بنیاد نیشابور

ببند
نام :  
ايميل گیرنده:
  
پیغام :  
 
2476 : شمار بازدید
فرستادن به دوستان

-آغاز نام نویسی آموزش زبان پهلوی در بنیاد نیشابور-

نام نویسی دوره های آموزشی زبان پهلوی در بنیاد نیشابور از 15 شهریور ماه سال جاری آغاز شده است.

 

نام‌نويسی

 

نام نویسی دوره‌های آموزشی زبان پهلوی (پارس میانه) در بنیاد نیشابور هرساله از آغاز شهریور ماه و به صورت حضوری انجام می‌شود و آغاز برگزاری نشست‌های آموزشی نیز از مهرماه است.
شرکت در این دوره‌ها نیازمند مدرک و شهریه نبوده و به گونهء افتخاری برگزار می‌گردد و در پایان دوره نیز مدرکی به دانش آموختگان داده نخواهد شد.
آموزش زبان پهلوی در بنیاد نیشابور از آموزش الفبا آغاز شده و با خواندن 17 متن پهلوی، تا دشوارترین متن پهلوی موجود (بندهش) بپایان می‌رسد و دانشجویان در هر دوره یک روز در هفته و به مدت یک ساعت برای یادگیری حضور خواهند یافت.
هر یک از مراحل و مقاطع یاد شده از سه ماه تا یکسال و برای متن بندهش دو سال زمان می‌گیرد.

 


  • بنیاد نیشابور