• جستجو

 

  • نشر بلخ
  • زرتشت اهل ری بود

ببند
نام :  
ايميل گیرنده:
  
پیغام :  
 
930 : شمار بازدید
فرستادن به دوستان

زرتشت اهل ری بود

زرتشت اهل ری بود

فریدون جنیدی1

سخن آغاز

جهانيان «زرتشت» را پيامبری ايرانی می‌دانند و گات‌ها –که در کنار ديگر کتابها، از آتش‌ سوزان اسکندر، سالم به دست ما رسيده است- سروده زرتشت است.

اينها (میراث برجای مانده به نام زرتشت و دین زرتشتی) همه برآمده از فرهنگ ايران است، چرا که همه اديان ديگری که پديد آمده‌اند فرهنگ‌ساز هستند، مگر دين ايران؛ به اين معنا که ديگر اديان، همگی بر فرهنگ‌های کشورها و ملت‌هايی تأثیر گذاشته‌اند که آن اديان را پذيرفته‌اند، اما تنها دين ايرانی است که خود، از فرهنگ اين مرز و بوم برآمده و با فرهنگ آن همخوان و همراه است.

 

1- این گفتار، سالها زین پیشتر، نخست به شکل یک مصاحبه و سپس مقاله‌ای کوتاه، در فضای مجازی منتشر شده بود، و اکنون با اندکی کاست و فزود، در نوروز 1400، دوباره به ایرانیان پیشکش می‌شود.


  • بنیاد نیشابور