• جستجو

 

  • نشر بلخ
  • ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ | ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

سنگ نوشته‌های پهلوی

نشست‌های آموزش سنگ نوشته‌های پهلوی (گشته دبیره) در بنیاد نیشابور، زیر نظر دکتر جنیدی، به استادی بانو نسرین فروتن از سال 1386 آغاز گردید و تاکنون سه دوره آموزشی در این باره برگزار گردیده است؛ که دربرگیرنده‌ء آموزش سنگ نوشته‌های ساسانی(پارسیک) و اشکانی(پهلوانیک) می باشد.
پیش‌نیاز شرکت در این دوره ها، گذراندن دوره‌های آغازین زبان پهلوی در بنیاد نیشابور است.

  • بنیاد نیشابور