• جستجو

 

  • نشر بلخ
  • ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ | ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ (ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½)

پس از سال‌ها انتظار
داستان ايرانِ فريدون جنيدي
پيشکش ايرانيان شد

تاريخ ايران بگستردگي آفاق دورکرانه، سر بر چکادهاي بلند البرز کوه در ميان ابرهاي هزاره‌ها فروبرده . . . و دامن بر دشت‌هاي گستردهء ايرانويج مي‌کشاند، که اگر يکي از رويدادهاي هزاره‌هاي آن؛ خاموشي دماوند در ششش هزار سال پيش باشد، نشايد آن را با تاريخ‌هاي کنوني جهان سنجيد. (فريدون جنيدي)

 


دفتر نخست از مجموعه‌ي‌ دو جلدي «داستان ايران بر بنياد گفتارهاي ايراني» با عنوان «از آغاز تا خاموشي دماوند» پژوهشي ژرف با نگاهي تازه و ديگرگون در راستاي شناخت فرهنگ و تمدن دورکرانه‌ي ايران زمين است که نگارنده‌ي آن با نگاهي موشکافانه و روشنگرانه، بر پايۀ نوشته‌هاي ايراني آنرا به نگارش در آورده است.
بنيادِ نظري اين کتاب بر شاهنامۀ فردوسي، اوستا، متون پهلوي، و ديگر نوشته‌هاي برجاي مانده از نويسندگان پس از اسلام و  . . . . استوار است. تفاوت فريدون جنيدي با ديگر نويسندگان و پژوهشگران در اين زمينه، نوع نگاه او به اين نوشتارهاي ايراني و برجاي مانده از دل هزاره‌هاست. او شاهنامه را آيينه تمام نماي فرهنگ ايراني مي‌داند و متن‌هاي اوستايي و پهلوي را نه اسطوره و داستان مي‌داند و نه از دريچه‌ي آموزش‌هاي ديني به آن نگريسته است،که آنها را نيز نوشته‌هايي دانشي و فرهنگي مي‌داند. در واقع خواننده پس از خواندن کتاب به تفاوتي ژرف، ميان ديدگاه‌هاي فريدون جنيدي و ديگر پژوهشگران و استادان پي مي‌برد و همين تفاوت در نگرش او، موجب تمايز کارهايش با ديگران شده است.
دفتر نخست اين کتاب با آفرينش از ديدگاه ايراني آغاز مي‌شود و با خاموشي دماوند (پيرامون 6000 سال پيش) پايان مي‌يابد؛ که اين دوره به روايت شاهنامه فردوسي برابر با رويداد به بند کشيدن ضحاک بدست فريدون در دماوند کوه است.
اين کتاب دربرگيرنده‌ي يازده فرگرد و هر فرگرد داراي چندين بخش مي‌باشد که از آن جمله است : آفرينش از ديدگاه ايراني، پيدايي کوه‌ها و درياها در گيتي، آغاز سخنگويي در ميان مردمان، پيدايي اندازه ميان مردمان، خانه‌هاي زمان جمشيد، پيدايي پره، درجه و پرگار، کره‌ي زمين، آگاهي ايرانيان از آن سوي کره، دگرديسي جانوران تا مردمان...
دوستداران فرهنگ ايران و مطالعات ايران شناختي مي‌توانند با مراجعه به دفتر نشر بلخ (وابسته به بنياد نيشابور) اين پژوهش را که به بهاي 50/000 تومان از امردادماه سال جاري وارد بازار شده، با 10% تخفیف خريداري کنند.

فهرست این اثر را می توانید از اینجا دریافت کنید.

همچنین برای بررسی و شناخت بیشتر این پژوهش، می توانید مقاله‌ی «آشنايي با  دفتر نخستِ داستان ايران بر بنياد گفتارهاي ايراني» (و چند پاره درباره روش‌شناسي پژوهش‌هاي فريدون جنيدي)، نوشته‌ی علی رضا حیدری را از اینجا دریافت کنید.

  • بنیاد نیشابور